Rychvald Hala 2011

Hrotovice 2016

Ostrava 2014

Blansko 2013

Slavkov 2018

Frýdek Místek Speed 2010

Rychvald Hala 2010

Türkheim 2012

Frýdek Místek Sokol 2017

Svitavy 2014

Frýdek Místek Sokol 2010